COVIDINFORMATION

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar våra åtgärder löpande, för att du som elev ska känna dig trygg när du tränar hos oss. 


  • Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar och visar hänsyn till varandra!
  • Tvätta händerna när du kommer och när du går.
  • Sprita stång, mattor och andra träningsredskap innan och efter du använt dem.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.


Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.