BOKNINGSVILLKOR

Din bokning är personlig och bindande. 

 

1. BETALNING

Betalning ska ske inom 14 dagar från bokning. En bokning är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Personnummer krävs för fakturering.


2. ÅNGERRÄTT

Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från bokning enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att maila oss om detta sker inom 14 dagar efter det att du bokat. Om du avbokar (avanmäler) dig efter ångerrättsperioden (14 dagar) måste du inkomma med läkarintyg. I första hand kommer kursen bli uppskjuten och i sista hand återbetald. Ångerrätten gäller inte om veckan för kurstart börjat.

Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift.

Avbokning måste göras skriftligen via mail till info@thestudiogavle.se.


3. ÅLDERSGRÄNS

Samtliga elever under 18 år ska boka i sitt namn samt delge information om målsman. Informationen ska innehålla målsmans namn, personnummer samt e-postadress då det är målsman som ska faktureras.


4. FRÅNVARO

Om du blir sjuk eller ska vara frånvarande av annan anledning måste du frånvaroanmäla dig genom ett inlägg i facebookgruppen som tillhör den kurs du går. Om du inte har Facebook skicka in en frånvaroanmälan till info@thestudiogavle.se.

Anmälan ska inkomma senast kl 12.00 samma dag på vardagar och kl 10.00 på söndagar som kurstillfället du uteblir ifrån.

Inkommer inte anmälan i tid förlorar du möjligheten att ta igen detta pass. Du kan bara ta igen under samma termin.